პროექტები
მთავარი პროექტები
Boutique Hotel Eleven Inn Tbilisi

Eleven Inn Tbilisi მაღალ სტანდარტზე მოწყობილ 11 ოთახს მოიცავს. სასტუმრო ბუტიკური ტიპისაა და საერთაშორისო სტანდარტების მოთხოვნებს სრულად პასუხობს. აღჭურვილია თანამედროვე ტექნოლოგიებით, რომლებიც თავის წილ გავლენას ახდენენ სტუმრის უსაფრთხოებსა და კომფორტზე. სასტუმროში ნომრების სულ 4 კატეგორიაა: Budget Room with Balcony, Standard Room, Standard Room with Balcony da Suite with Balcony. მსგავს პატარა სასტუმროების უმეტესობაში იშვიათია სტანდარტების შესაბამისი სივრცეები, Eleven Inn-ს კი სწორედ ეს გამოარჩევს სხვა ობიექტებისგან, აქ თითოეული დეტალი კარგად დაგეგმილი და გათვლილია.